Негізгі даму жобалары

Соңғы үш жылда «Қазхром» қолданыстағы кәсіпорындарда жөндеу және техникалық қызмет көрсету және де жабдықтардың тиімділігі мен сенімділігін арттыру, өндірістік қуаттылықтарды кеңейтуга айтарлықтай қаржы көлемін салды. «Қазхром» өзіне 180 астам бастамалар кіретін операциялық тиімділікті арттыру бойынша іс-шаралар жоспарын белсенді жүзеге асыруды жалғастыруда. Топ өндірісті өрбіту және минералды-шикізат базасын игеруді одан әрі дамыту мақсатында Ақсу және Ақтөбе ферроқорытпа зауыттарында және Дөң КБК ауқымды жобаларды жүзеге асыруда.

Бизнесті дамыту бойынша соңғы маңызды бастамалар деп Ақтөбе ФЗ № 4 цехының құрылысын, Ақсу ФЗ № 6 цехын қайта құру және «Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасын ұлғайтуды айтуға болады.

Ақтөбе ФЗ № 4 цехы

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының № 4 цехы — әлемдегі бірінші тұрақты тоқты жабық электрпешті ірі зауыт. Бұл инновациялық өндірістік нысанның құрылысы 2009 жылы басталды, ал 2014 жылы алғашқы өнім алынды. Зауыт құрылысының негізгі мақсаттарының бірі — ағымдағы күрделі шығындармен бірге операциялық шығындарды қысқартуға алып келетін агломерацияның жеке бөліктерінде қажеттіліксіз ұсақтарды қайта балқыту болды.

Цех құрамына өзінің барлық тиісті инфрақұрылымдары бар пештер кіреді (кірме жолдарымен, шихтаны тиеу және дайындау цехымен, балқыту цехымен, уатып-іріктелген қондырғымен, қож құю учаскесімен, қожды қайта өңдеу және газ тазарту жүйесі бар кешенімен).

Орнатылған қуаттылық пен пайдаланылатын технологиялар бойынша теңдесі жоқ зауыт.

Key Development Projects
Ақсу ФЗ № 6 цехын қайта құру

Жоба мақсаты — бір мезгілде операциялық шығындарды қысқарту және цех қызметінің мерзімін ұзарту кезінде жоғарғы көміртекті феррохром өндірісін одан әрі арттыру үшін Ақсу ферроқорытпа зауытының № 6 әрекеттегі төрт пешін қайта құру. Пештердің қайта құрылуы 2017 жылы басталды, 2019 жылы № 64 пешті іске қосу сәтті аяқталды.

«Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасын кеңейту

«Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл» шахтасының өндірістік қуатын екі есе ұлғайту мүмкіндігі бар. Жүзеге асыруға жоспарланған жобаларға 2019 жылы желдеткіш ұңғымасын және 2023 жылы шахталық ұңғыманы іске қосуды енгізу кіреді.